żyrafka
żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

Tutaj znajdą Państwo ważne dokumenty i inne pliki do pobrania.

Kalendarium Roczne na rok 2019-2020

Załącznik do zmiany podstawy programowej 2014 przedszkole

Karta informacyjna dla rodziców

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Wykaz programów i pakietów

Program wychowawczy

Regulamin przedszkola

Program z zakresu doradztwa zawodowego

Archiwum aktualności

Umowa z rodzicami

Statut przedszkola