Akademia Pierwszych Kroków - Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@pierwsze-kroki.pl

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

żyrafka
żyrafka

Uprzejmie informujemy, że w okresie 01.07.2017-30.06.2019 w placówce zrealizowano projekt „Wesoły i bezpieczny żłobek szansą rozwoju zawodowego rodziców
i opiekunów dzieci do lat 3.”o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-05EA/16, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 8.1.3.

Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

 

Celem projektu było ułatwienie powrotu na rynek pracy 24 rodziców / opiekunów z terenu Katowic, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.07.2017-30.06.2019 r. 12 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Grupę docelową stanowili rodzice / opiekunowie na urlopie wychowawczym, bierni zawodowo, bezrobotni, nie pracujący chcący powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, zatrudnieni ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Po zakończeniu projektu placówka nadal oferuje 12 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

REKRUTACJA NA ROK 2020/2021

Z dniem 1 marca rozpoczęliśmy Rekrutacje do naszego żłobka:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na Rok Szkolny 2020-2021

 

• wpisowe jednorazowe - 450zł

czesne - 500zł (dla dzieci mieszkających na terenie Gminy Katowice,
dziecko nie musi być zameldowane na terenie Gminy Katowice)

•  czesne 1100zł (dla dzieci, które nie zamieszkują na terenie Gminy Katowice)

stawka żywieniowa 12zł /dzień (śniadanie, obiad dwa dania, podwieczorek)

zajęcia dodatkowe-obligatoryjne - 60zł/miesiąc (muzykoterapia i dogoterapia)

 

W zależności od dostępności miejsc w ciągu trwania roku szkolnego
proponujemy Państwu następujące pakiety adaptacyjne:

 

• pakiet 10-godzinny - 120zł

• pakiet 15-godzinny - 165zł

• pakiet 20-godzinny - 200zł

• pakiet 25-godzinny - 250zł

• pakiet 40-godzinny - 400zł

 

Ilość miejsc na Nowy Rok Szkolny jest ograniczona,

Zapraszamy Państwa do kontaktu poprzez wypełnienie formularza zapisu,

kontakt e-mail na adres: biuro@pierwsze-kroki.eu,
lub kontakt telefoniczny z Akademią:) tel. 32 353 91 40, 668-444-039

 

Zapraszamy do nas od września - Wesołe Misie wraz z Opiekunami czekają na Was

Do zobaczenia w Akademii!

 

 

Regulamin

Statut żłobka

Karta informacyjna dla rodziców

Umowa

Informacja o projekcie: „Wesoły i bezpieczny żłobek szansą
rozwoju zawodowego rodziców i opiekunów dzieci do lat 3.”