Akademia Pierwszych Kroków - Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@pierwsze-kroki.pl

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

żyrafka
żyrafka

Uprzejmie informujemy, że w okresie 01.07.2017-30.06.2019 w placówce zrealizowano projekt „Wesoły i bezpieczny żłobek szansą rozwoju zawodowego rodziców
i opiekunów dzieci do lat 3.”o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-05EA/16, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 8.1.3.

Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

 

Celem projektu było ułatwienie powrotu na rynek pracy 24 rodziców / opiekunów z terenu Katowic, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.07.2017-30.06.2019 r. 12 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Grupę docelową stanowili rodzice / opiekunowie na urlopie wychowawczym, bierni zawodowo, bezrobotni, nie pracujący chcący powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, zatrudnieni ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Po zakończeniu projektu placówka nadal oferuje 12 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

REKRUTACJA NA ROK 2019/2020

Witamy wszystkich Rodziców i nasze Wesołe Misie
w nowym roku szkolnym 2019-2020 w naszym Żłobku

 

Życzymy Misiom i Rodzicom samych cudownych chwil:)

 

Dyrekcja i Opiekunowie

 

Szczegóły pod numerem telefonu:

32 353 91 40 lub 668 444 039

Zapisy

 

Rekrutacja na rok 2019-2020 odbywa się w miarę dostępności miejsc.

 

Regulamin

Statut żłobka

Karta informacyjna dla rodziców

Umowa

Informacja o projekcie: „Wesoły i bezpieczny żłobek szansą
rozwoju zawodowego rodziców i opiekunów dzieci do lat 3.”