żyrafka
dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

O nas

Nasza Akademia jest zbudowaną od podstaw placówką, spełniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny, przystosowaną również dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

Naszą codzienną pracę dydaktyczną opieramy na programie edukacji przedszkolnej, zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  -  „NASZE PRZEDSZKOLE”.

Wykorzystujemy również elementy programu "Ku dziecku", który prezentuje Teorię Inteligencji Wielorakich uznanego na świecie psychologa Howarda Gardnera.

Nasza Akademia to także zespół wykwalifikowanych nauczycieli, oligofrenopedagogów, logopedy, psychologa, rehabilitanta
oraz lektorów języka angielskiego,którzy z pasją realizują swoją pracę.
Są oddani Dzieciom, szanują i respektują ich prawa.

Co nas wyróżnia?

W naszej Akademii przede wszystkim uczymy tolerancji wobec innych. Niezależnie od koloru skóry, kraju z którego dziecko pochodzi, języka jakim się posługuje, czy kultury.
Nauka tolerancji przejawia się również w tym, że w swoim gronie mamy dzieci różnych narodowości oraz te wymagające specjalistycznej opieki. Nasze przedszkolaki świetnie funkcjonują w zespołach integracyjnych.
Stają się bardziej wrażliwe i otwarte na nowe przyjaźnie, relacje, na wzajemną współpracę i pomoc.

W ciągu trwania procesu edukacji w naszym przedszkolu wzmacniamy u dzieci eko-postawy w poznawaniu i traktowaniu otaczającego świata przyrody. Na co dzień  przywiązujemy dużą wagę do zasad savoir-vivru.

Najważniejsze, co obserwujemy każdego dnia to uśmiech naszych dzieci i zadowolenie z każdej doświadczanej przez nie chwili. Widzimy jak  na naszych oczach dzieci rozwijają się i przygotowują do kolejnego etapu swojej edukacji.

 

Naszym priorytetem są MAŁE GRUPY i zwrócenie uwagi na INDYWIDUALIZACJĘ pracy z dziećmi. Polega ona na odkrywaniu

w każdym dziecku indywidualnych zdolności i zainteresowań, pobudzaniu ich, wzmacnianiu oraz rozwijaniu ich ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dziecka i jego zdolności rozwiązywania problemów. Uczymy je wykorzystywania swoich
już posiadanych talentów oraz wiary w osiąganie nowych umiejętności i doświadczeń.

 

Zapraszamy do naszej Akademii dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. Natomiast dla dzieci młodszych (pomiędzy 2 a 2,5 roku), przygotowaliśmy zajęcia adaptacyjne (szczegóły w zakładce dni adaptacyjne).

ulotka