żyrafka
żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

Program nauczania

PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

realizowany w roku 2014/2015 i planowany na 2015/2016


„NASZE PRZEDSZKOLE” - Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, program obejmuje pracę we wszystkich oddziałach

Autorki: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska
Wydawnictwo: MAC Edukacja
Numer dopuszczenia: DKOS-5002-03/08

Program „Nasze Przedszkole” dostosowany jest do założeń nowej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Program „NASZE PRZEDSZKOLE” otrzymał wyróżnienie w konkursie MEN i CODN na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.

Przedszkole Niepubliczne Akademia Wesołego Przedszkolaka realizuje zatwierdzony przez MEN program nauczania przedszkolnego wzbogacony metodą Dobrego Startu1   z wykorzystaniem Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera2 kładącej nacisk na rozwijanie dziecięcych umiejętności i ukrytych talentów (szczegóły w załączonym pliku).

Naszym działaniom przyświeca motto „…łatwiej jest zniszczyć, czy wypaczyć talent dziecka,
niż doprowadzić do jego rozkwitu…”
(H.Gardner)

 

1 Program wychowania przedszkolnego „Ku Dziecku” Barbary Bilewicz-Kuźni i Teresy Parczewskiej; nagrodzony przez MEN; 2009

2 H.Gardner, Twórca teorii inteligencji wielorakich; amerykański psycholog i neurolog; profesor Uniwersytetu Harwarda i Uniwersytetu Bostońskiego; doktor honoris causa ponad 20 szkół wyższych i uniwersytetów