żyrafka
żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

Plan Dnia

 • 7.00 - 8.00  Na powitanie: zabawa dowolna w sali
 • 8.00 - 8.30     Cykl poranków muzycznych zabawy i śpiew przy akompaniamencie pianina, czytanie,
                     
  zabawy integrujące grupę, zabawy w j. angielskim
 • 8.30 - 8.45     Czynności higieniczne, przygotowania do śniadania
 • 8.45 - 9.15     Śniadanie dla wszystkich grup
 • 9.30 - 11.45   Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne w grupach, realizacja podstawy programowej
                      
  z uwzględnieniem przebywania w ogrodzie przedszkolnym, codziennych zajęć z j. angielskiego
                    
    oraz raz w tygodniu z native speakerem, a także zajęć tanecznych i ruchowych w salce gimnastycznej
 • 11.45 - 12.00 Czynności higieniczne (przygotowanie do obiadu)
 • 12.00 - 12.45 Obiad dla wszystkich grup
 • 12.45 - 13.00 Przygotowanie najmłodszych grup do leżakowania,
 • 13.00 - 14.15 Leżakowanie
 • 14.00             Rozpoczęcie zajęć dodatkowych (przedszkoliada, karate, balet,szachy, gimnastyka korekcyjna, religia)
 • 14.15 - 14.45 Zakończenie leżakowania w najmłodszych grupach / czynności samoobsługowe i z pomocą    
                         nauczyciela, przygotowanie do podwieczorku
 • 14.45 - 15.00 Podwieczorek
 • 15.00 - 16.00 Zabawy twórcze, a także zorganizowane w grupach łączonych
 • 16.00 - 17.00 Zajęcia świetlicowe- ogród przedszkolny, sala gimnastyczna
 • Sale przedszkolne, w zależności od potrzeb i uznania nauczyciel dyżurujących