żyrafka
żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

PROGRAMY ORAZ ELEMENTY PROGRAMÓW

REALIZOWANE W AKADEMII

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

I „Od przedszkolaka do pierwszaka””-  Program edukacji przedszkolnej Wydawnictwa WSiP, realizowany we wszystkich oddziałach. Autor- Iwona Broda

 

Powyższy program wychowania przedszkolnego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
(Dz.U. z 2016 r. poz. 895).

 

 

Wydawnictwo WSiP Edukacja

Numer dopuszczenia: DKOS-5002-03/08

II. Program dla przedszkoli, klas „O” i placówek integracyjnych „Dziecięca  matematyka”

 Autorki: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

 Wydawnictwo WSiP  S.A.

Nr dopuszczenia: DKW-4013-5/01

III. „Lewa ręka rysuje i pisze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci  leworęcznych”

„Lewa ręka rysuje i pisze”- to tytuł ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci  leworęcznych. Mają one na celu przygotowanie
do nauki pisania. Zawierają  propozycje ćwiczeń, które przyczynią się do usprawnienia motorycznego ręki  oraz współpracy ręki i oka, czyli koordynacji wzrokowo-ruchowej. Część 1.  przeznaczona jest dla dzieci 5-6-letnich,
zaś kolejne dwie części skierowane są do dzieci 6-7-letnich.

Autorki: Marta Bogdanowicz, Małgorzata Różyńska

 

Wydawnictwo Harmonia

 

Nr dopuszczenia: DKOS-5002-23/04

IV. "Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania"

Autor: dr Irena Majchrzak /elementy programu/

Wydawnictwo MAC Edukacja

Nr dopuszczenia: DKO – 5002-15/04

 

V. Pakiety ćwiczeń i kart pracy do realizacji podstawy programowej w przedszkolu:

1. Grupa 3-latków realizuje w tym roku szkolnym pakiet Trzylatka "Tropiciele", Wydawnictwa WSiP

2. Grupa 4-latków realizuje pakiet Czterolatka "Tropiciele", Wydawnictwa WSiP

3. Rocznik 2011 realizować będzie również pakiet pięciolatka "Tropiciele", Wydawnictwa WSiP,

4. Rocznik 2010 realizować będzie pakiet pod nazwą "Chatka Puszatka" -j ako roczne, obowiązkowe
przygotowanie do szkoły, Wydawnictwa WSiP

Dodatkowe materiały do pracy z dziećmi realizującymi roczne przygotowanie do szkoły jest Zeszyt do ćwiczeń w pisaniu, autorstwa Jolanty Bredek- Morawskiej

 

VI. Nauka j. Angielskiego opiera się na dostosowanej do potrzeb językowych naszych dzieci serii ćwiczeń
z kartami pracy Wydawnictwa Oxford

 1) „Play time Starter”, ISBN 978-0-19-404668, Grupa „Wesołe Żyrafki”

 2) „Play time A” , ISBN 978-0-19- 404654

 3) „Play time B”,  ISBN 978-0-19-404655-8Autor serii: Clair Selby Grupa „Weseli Piraci”

 4) „Family and Friends Starter” , Autor: Naomi Simmons, ISBN 978-0-19-481197-2